Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Zodpovědná správa městské části

  • udržíme provozně vyrovnané a šetrné hospodaření obce, včetně účelného nakládání s majetkem a hospodárné péče o něj
  • na plánované investice budeme finance zajišťovat z různých dostupných zdrojů, včetně dotačních výzev
  • budeme dále odpovědně zadávat a zveřejňovat veřejné zakázky, objednávky a smlouvy a přehledně zveřejňovat rozpočet a jeho čerpání
  • zavedeme nový funkční model správy a údržby městského majetku, veřejných prostranství a zeleně prostřednictvím vlastního podniku komunálních služeb
  • zřídíme městskou kompostárnu pro sběr a využití lokálního bioodpadu