Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Zeleň

  • budeme udržovat a postupně obnovovat sídlištní zeleň, počítáme se zapojením veřejnosti při jejím plánování
  • budeme pokračovat v obnově alejí a výsadbě stromů
  • budeme pečovat o louky a břehy řek i lesopark Belveder
  • budeme pokračovat v drobných výsadbách květinových záhonů, které oživí křižovatky, náměstíčka a zákoutí
  • podpoříme iniciativní občany v jejich péči o naše společné okolí
  • zajistíme svoz bioodpadu
  • i nadále budeme rozšiřovat pravidelnou údržbu nejen o naše pozemky, ale i o navazující neudržované plochy
  • dohlédneme na řádnou péči o pozemky, které patří jiným vlastníkům
  • budeme pokračovat v úzké spolupráci s vedením zahrádkářské osady, v podpoře a rozvoji zahrádek
  • na vhodných místech budeme vytvářet přírodní útočiště pro volně žijící živočichy