Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Zdravotnictví

  • zajistíme nově výjezdové místo Pražské záchranné služby pro zbraslavské občany
  • podpoříme vznik nové pediatrické ordinace, např. nabídkou služebního bytu
  • podpoříme rozšiřování stávajících zdravotnických zařízení na Zbraslavi
  • budeme spolupracovat s organizacemi poskytujícími specializovanou zdravotnickou péči (domácí péče, paliativní péče)