Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Výborné školy s pestrou nabídkou

  • podpoříme vizi našich škol jako moderních a otevřených vzdělávacích institucí
  • zajistíme školám finance na kvalitní administrativu, aby učitelé měli co nejvíce času na žáky a pedagogickou práci
  • budeme postupně modernizovat historické budovy základní školy pro potřeby výuky 2. stupně (šatny, sociální zařízení, kabinety, odborné učebny)
  • podpoříme projekt polytechnické učebny pro základní školu
  • rozšíříme kapacitu MŠ Ottova, zmodernizujeme budovu a zřídíme kuchyň pro stravování celé Mateřské školy Matjuchinova
  • Ekoškolku Nad Parkem podpoříme celkovou opravou zahrady a hřiště
  • pro Základní uměleckou školu zajistíme v nové budově moderní prostory pro výtvarný obor a skupinovou výuku
  • zachováme dětské jesle a budeme je nadále financovat
  • zajistíme další peníze na moderní vybavení školy i školek
  • budeme i nadále zapojovat školy a školky do místního života na Zbraslavi