Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Tomáš Novotný

předseda odborové organizace Dopravní odbory Praha, řidič autobusu

Mým oborem je zejména doprava. Záleží mi na tom, aby její obslužnost a dostupnost na Zbraslavi byla kvalitní a spolehlivá. Doprava má sloužit lidem, nikoliv naopak. Proto je důležité vždy dobře zvážit veškeré přínosy a dopady, které to či ono řešení znamená pro obyvatele i veřejný prostor, ve kterém se denně pohybujeme. Má dosavadní praxe mě naučila nést odpovědnost a hájit zájmy ostatních lidí.