Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Technická vybavenost

  • budeme pokračovat v tlaku na hlavní město, aby připravilo výstavbu potřebné občanské vybavenosti – inženýrských sítí a komunikací
  • na vykoupených pozemcích v lokalitě Závist budeme připravovat projekt technické vybavenosti – vodovod, kanalizace, plyn
  • požadujeme po Magistrátu hl. m. Prahy vodovod a kanalizaci i do Strnad
  • budeme pokračovat v grantovém programu městské části pro oblasti bez kanalizace
  • budeme nadále monitorovat kvalitu vody za čističkou vod