Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Rozvoj, plánování a zapojení občanů

 • máme profesionální přístup k územnímu plánování, úzce spolupracujeme při přípravě Metropolitního plánu – nového územního plánu Prahy
 • Borovičky byly uznány jako nezastavitelné území, tentýž požadavek máme pro louky mezi Závistí a Komořany
 • prosazujeme mimoúrovňovou křižovatku Zbraslav – střed pro přímé napojení horní Zbraslavi na Strakonickou
 • budeme požadovat zrušení stavební uzávěry v Lahovicích a Lahovičkách, aby se zde nezastavil život jenom proto, že nejsou chráněny proti povodni
 • budeme pokračovat v práci na rozvojové studii lokality za Lidlem
 • jsme aktivně zapojení do procesu strategického plánování hlavního města Prahy a celostátních rozvojových projektů
 • doplňujeme veřejnou vybavenost, a to nejen z prostředků města, ale i ze soukromých zdrojů
 • vedeme otevřená jednání o férovém a přiměřeném podílu investorů nové výstavby na rozvoji veřejné vybavenosti městské části
 • zapojujeme občany do rozdělování prostředků prostřednictvím Participativního rozpočtu
 • nabízíme občanům účast na rozhodování o plánech městské části formou veřejných prezentací a diskusí
 • zavedeme pravidelná setkávání s radními nejen nad konkrétními tématy, ale i nad starostmi a podněty občanů