Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Sociální služby

  • zajistíme pomoc na základě potřeb pro všechny věkové kategorie
  • rozšíříme terénní pečovatelskou službu
  • v Domě s pečovatelskou službou nabídneme další služby a zřídíme kuchyni a jídelnu pouze pro seniory
  • zajistíme širší informovanost zbraslavské veřejnosti o nabízených službách v oblasti sociální práce
  • zajistíme poradenství a pomoc při využívání státních dávek sociální pomoci
  • budeme pokračovat ve spolupráci s organizacemi zaměstnávající lidi se zdravotním postižením znevýhodněné na trhu práce
  • budeme i nadále aktivní v žádostech o finanční prostředky v sociální oblasti