Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Profesionální a otevřený úřad

  • zmodernizujeme budovu úřadu na bezbariérovou, energeticky úspornou stavbu a příjemné prostředí pro občany i zaměstnance
  • podporujeme vstřícné jednání úřadu vůči občanům k zajištění odborného a rychlého vyřešení úkolu
  • budeme pokračovat na rozvoji elektronizace úřadu po stránce obsahové i technické (Portál občana)
  • zajistíme další vzdělávání úředníků a technické podmínky pro jejich práci
  • budeme předávat ucelené informace o dění v obci prostřednictvím mobilních aplikací (Munipolis, Cityvizor)
  • budeme se i nadále aktivně zapojovat do pilotních programů hl. města
  • budeme zveřejňovat úplné informace o jednání rady a zastupitelstva
  • zachováme on-line přenosy a otevřenou diskusi s občany na zasedáních zastupitelstva
  • chceme profesionálně vedené Zbraslavské noviny vydávané dle jasných pravidel a etického kodexu, poskytované zdarma
  • zavedeme Poradnu energetického manažera pro úřad i občany