Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Připravené projekty pro veřejný prostor

  • rekonstrukce Zbraslavského náměstí – pracujeme na projektu pro územní rozhodnutí
  • revitalizace prostranství Na Vrškách – pracujeme na projektu pro územní rozhodnutí
  • dokončíme revitalizaci nároží u Komunitního centra
  • připravujeme opravy pomníků v Lahovičkách a na Baních
  • budeme pokračovat v rekonstrukci hřbitova