Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Příměstský park Soutok

Zbraslav je brána do říčních údolí a brdských lesů, naší povinností je pokračovat v práci předků a pečovat o naše město a krajinu. Příměstský park Soutok už je známá značka. Soutok je projekt udržitelné správy celého území s důrazem na rozvoj biodiverzity a rekreačních funkcí území. Jsme hrdí na to, že jsme byli u jeho zrodu a jsme také jedním z hlavních partnerů a spoluorganizátorů.

  • zachránili jsme Berounku před megalomanským projektem splavnění, nyní ji budeme spravovat ve spolupráci s okolními městskými částmi a hlavním městem Prahou s cílem zachovat přírodní charakter řeky a jejích břehů a zajistit ochranu území před povodněmi
  • budeme se účastnit na vzdělávacích programech a kulturních akcích, které nám přibližují historii, hodnoty a potenciály oblasti soutoku
  • budeme pokračovat v přípravě založení instituce PP Soutok, usilujeme o vytvoření podobného modelu příměstské krajiny, jakou mají ve francouzském Lille – Espace Naturel Lille Métropole, nebo italském Milánu – Parco Agricolo Sud Milano
  • budeme aktivními členy mezinárodní poroty mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na zpracovatele územní studie rozvoje oblasti Soutoku