Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Kultura a společenský život

  • rekonstrukcí Městského domu zajistíme rozšíření městské knihovny a novou obřadní síň
  • propojením prostoru Městského domu, divadla a budovy ZUŠ vytvoříme zbraslavský kulturní klastr
  • budeme provozovat akční místní knihovnu s programem pro dětské i dospělé návštěvníky
  • budeme pořádat již tradiční zbraslavské kulturní programy – Slavnosti Elišky Přemyslovny, Dětský den, Zbraslavské jarmarky, Divadelní festival, Koncert k prvnímu školnímu dni, Vejvodova Zbraslav, Zbraslavské Vánoce
  • připravíme další ročníky festivalu Sochy pro Zbraslav s instalací uměleckých děl do veřejného prostoru
  • zajistíme granty na podporu činnosti místních spolků a organizací, budeme poskytovat prostor a vybavení k organizování akcí pro zbraslavskou veřejnost
  • budeme pěstovat povědomí o lokální historii (Příběhy našich sousedů, Zbraslavské osobnosti, významná výročí)
  • zviditelníme Zbraslav ve významných celopražských a celostátních projektech (např. Open House, Noc kostelů)
  • budeme rozvíjet spolupráci s partnerským městem Sommières i s dalšími místy s cílem podpory kulturních akcí na lokální, celonárodní i mezinárodní úrovni