Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Ing. Radek Rejna

strojní konstruktér, radní, člen kanoistického oddílu Sport Zbraslav, stavitel dřevěných soch

Na zbraslavské radnici jsem sedmým rokem. Mám radost, že se nám daří udržovat a rozvíjet přírodní bohatství našeho města: obnovovat sady a aleje, rekultivovat skládky, účelně hospodařit s dešťovou vodou, vytvářet a udržovat biotopy pro volně žijící zvířata. Rád bych pokračoval v nastaveném směru a pomáhal utvářet Zbraslav ekologickou, odolnou a soběstačnou.