Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Ing. Jana Petrášková, dipl. um.

učitelka hudby, zástupkyně ředitele ZUŠ Kl. Slavického, sbormistryně a varhanice v kostele sv. Jakuba Staršího

 

Proč jsem na Zbraslavi založila smíšený pěvecký sbor Coro di Aula Regia, tradici Tříkrálového a Svatováclavského koncertu? Protože jsem během svých 12 let na Zbraslavi potkala mnoho umělecky založených lidí, z nichž mnozí chtěli být aktivními zpěváky a další jsou nadšenými posluchači. Setkáváme se nejen při muzice, ale i při jiných kulturních akcích a mně je s nimi dobře. Budu usilovat o to, aby si každý v kulturní nabídce města mohl najít to své a zažít radost ze sdílení prožitků z umění.