Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Hospodaření s dešťovou vodou

  • v každém novém projektu úpravy nebo rekonstrukce veřejného prostoru a zeleně budeme požadovat návrh hospodaření se srážkovou vodou tak, aby zadržoval vodu pro další využití
  • zasadíme se o ochranu a revitalizaci vodních toků, pramenů, studánek a mokřadů
  • úpravou vodní nádrže v lokalitě Na Vrškách vznikne biotop s přírodním koupalištěm
  • budeme žádat o dotační peníze ve výzvách, které se této problematiky týkají