Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Doprava

  • máme připravené projekty pro dostupnější MHD – již hotové je řešení obratiště linky č. 165 Na Drahách, připravujeme zastávku u Radotínské lávky
  • připravujeme nové bezpečnější řešení konečné č. 129 Na Baních s chodníkem a přechodem
  • jednáme o nových linkách MHD ve směru Praha 4
  • připravujeme úpravu zastávek a bezpečné řešení křižovatky ulice K Přehradám ve Strnadech
  • budeme zavádět parkování na míru Zbraslavi s využitím systému zóna 30 a vyhrazená parkovací stání
  • budeme podporovat pěší pohyb po městě
  • budeme pokračovat v přípravě projektů okolí vlakového nádraží a stavebních úprav křižovatek Mostu Závodu míru
  • řešíme rekonstrukci silnic včetně bezpečného pohybu chodců a cyklistů na komunikacích Žabovřeská – K Peluňku – K Radotínu
  • budeme i nadále aktivním partnerem pro Plán udržitelné mobility Prahy a okolí 2018–2030, který navrhuje komplexní změny dopravy, řeší aktuální palčivé problémy zahlcení silniční sítě, určuje priority velkých dopravních staveb a vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj města