Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Bytový fond Zbraslavi

  • budeme opravovat a modernizovat bytový fond městské části
  • budeme poskytovat byty pro občany v těžké životní situaci a osoby, které vykonávají pro chod obce důležité profese
  • zajistíme finanční prostředky na pořízení/rekonstrukci nových bytů pro dostupné bydlení
  • postavíme domov pro seniory
  • postavíme městský bytový dům s obchodním parterem na ulici Elišky Přemyslovny