Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Bezpečnost, krizové řízení a ochrana obyvatel

  • budeme i nadále usilovat o zvýšení bezpečnosti v městské části
  • budeme posilovat profesionální krizové řízení a informovanost občanů v krizových situacích s využitím informačních technologií
  • budeme úzce spolupracovat s hlavním městem při řešení krizových situací
  • zajistíme novou hasičskou zbrojnici
  • budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů
  • investujeme do nové služebny městské policie
  • prosadíme navýšení počtu strážníků a zavedení 24hodinové služby
  • budeme usilovat o zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců
  • zavedeme programy prevence kriminality a sociálně patologických jevů