Revitalizace Zbraslavského náměstí – funkční a krásné veřejné prostranství

Rekonstrukce Městského domu a rozšíření knihovny – moderní knihovna, nová obřadní síň, Galerie Zbraslav

Dostavba Základní umělecké školy – nová učebna výtvarné a hudební výchovy, koncertní zahrada

Ing. Zuzana Vejvodová

starostka, stavební inženýrka, držitelka ceny Přístav 2018, členka poroty mezinárodní soutěže o návrh příměstského parku Soutok

Být starostkou je pro mne velkou ctí a odpovědností. Je to osm let systematické týmové práce, pro kterou je potřeba mít vizi a odvahu realizovat velké projekty, ale i trpělivost dělat drobné věci. Těší mě, že se nám daří naše plány plnit. Odpovědný rozvoj Zbraslavi a naplňování potřeb jejích občanů je práce, která mi dává smysl. Přála bych si, aby energie, kterou jsme do rozvoje Zbraslavi vložili, dál pokračovala.